×

เซนเซ

33

ภาษา

8

นักเรียน

6,723

คอร์ส

196

เลือกภาษา

คอร์สเรียน

เรียนคันจิพื้นฐานสำหรับสอบ N5 เรียนเสาร์, อาทิตย์ 9.00
63 20
฿990 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00 น.
49 30
฿1,900 รุ่นที่ 11
สำหรับผู้มีพื้นฐาน N5 ขึ้นไป เรียน จันทร์ พฤหัส 20.00 น.
69 30
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
127 30
฿1,900 รุ่นที่ 35
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
54 20
฿1,900 รุ่นที่ 6
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
54 20
฿1,900 รุ่นที่ 16
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 13.00 น.
65 30
฿1,900 รุ่นที่ 34
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00 น.
35 20
฿1,900 รุ่นที่ 10
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 19.00 น.
40 20
฿1,900 รุ่นที่ 4
ติวสอบ JLPT N5 เรียนอังคาร, ศุกร์ 20.00 น.
45 20
฿1,900 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันศุกร์ เสาร์ 20.00
58 30
฿1,900 รุ่นที่ 33
เรียนคันจิสำหรับสอบ N4 เรียนเสาร์ อาทิตย์ 9.00
59 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
31 20
฿1,900 รุ่นที่ 15
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00 น.
43 20
฿1,900 รุ่นที่ 9
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
61 30
฿1,900 รุ่นที่ 32
สำหรับเตรียมสอบและใช้งาน เรียนอังคาร ศุกร์ 20.00 น.
49 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ติวสอบ JLPT N3 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
56 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
36 30
฿1,900 รุ่นที่ 14
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 19.00 น.
33 30
฿1,900 รุ่นที่ 3
สำหรับเตรียมสอบและใช้งาน เรียนเสาร์ อาทิตย์ 19.00 น.
60 20
฿1,900 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน อังคาร ศุกร์ 20.00 น.
46 20
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน จันทร์, พุธ 20.00 น.
31 10
฿1,900 รุ่นที่ 5
เรียนคันจิสำหรับสอบ N5,N4 เรียนเสาร์ อาทิตย์ 9.00
51 20
฿1,500 รุ่นที่ 2
ติวสอบ JLPT N5 เรียนอังคาร, ศุกร์ 20.00 น.
29 20
฿1,900 รุ่นที่ 3
สรุปไวยากรณ์ เรียนวัน เสาร์ อาทิตย์ 09.00 น.
44 20
฿1,900 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันศุกร์ เสาร์ 20.00
61 30
฿1,900 รุ่นที่ 30
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00 น.
42 20
฿1,900 รุ่นที่ 8
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
43 20
฿1,900 รุ่นที่ 13
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
52 30
฿1,900 รุ่นที่ 29
เรียนคันจิพื้นฐานสำหรับสอบ N5 เรียนเสาร์, อาทิตย์ 9.00
62 20
฿990 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
40 10
฿1,900 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
61 30
฿1,900 รุ่นที่ 28
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนจันทร์, พุธ 20.00
50 30
฿1,900 รุ่นที่ 12
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
33 20
฿1,900 รุ่นที่ 7
ติวสอบ JLPT N4 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 18.00 น.
54 30
฿1,500 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ 20.00
39 20
฿1,900 รุ่นที่ 27
ติวสอบ JLPT N5 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 9.00 น.
28 10
฿1,500 รุ่นที่ 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนอังคาร, พฤหัส 20.00
34 20
฿1,900 รุ่นที่ 11
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันจันทร์, พุธ 20.00 น.
31 10
฿1,900 รุ่นที่ 6
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันจันทร์ ศุกร์ 09.00
11 5
฿1,900 รุ่นที่ 10
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันอังคาร พฤหัส 20.00
25 20
฿1,900 รุ่นที่ 26
เรียนคันจิสำหรับสอบ N5,N4 เรียนพุธ ศุกร์ 20.00
33 10
฿1,500 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ พฤหัส 20.00
23 20
฿1,900 รุ่นที่ 25
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 4 เรียน อังคาร,พฤหัส 20.00 น.
20 10
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.0...
15 10
฿1,900 รุ่นที่ 5
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 09.00
23 20
฿1,900 รุ่นที่ 24
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนอังคาร, พฤหัส 20.00
16 10
฿1,900 รุ่นที่ 9
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันจันทร์ พุธ 20.00
34 20
฿1,900 รุ่นที่ 23
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อกสาร เรียน เสาร์,อาทิตย์ 09.00 น.
42 10
฿1,900 รุ่นที่ 3
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 20.00
30 20
฿1,900 รุ่นที่ 22
เรียนคันจิพื้นฐานสำหรับสอบ N5 เรียนพุธ, ศุกร์ 20.00
41 10
฿990 รุ่นที่ 1
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 เรียนวันเสาร์, อาทิตย์ 20.00
30 20
฿1,900 รุ่นที่ 8
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 3 เรียนวันอังคาร,พฤหัส 20.00 น.
27 20
฿1,900 รุ่นที่ 4
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 1 เรียนวันเสาร์,อาทิตย์ 08.00
46 30
฿1,900 รุ่นที่ 21
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเร่งรัด
29 5
฿1,900 รุ่นที่ 1
ทดลองเรียน ฟรี 2 ครั้ง เรียนวันพฤหัส,ศุกร์ 10.00 น.
272 50
ฟรี รุ่นที่ 3